Loading...

Concursos

La Fundació privada del sector públic Cimera Iberoamericana – Andorra 2020 fa pública l’adjudicació de diversos concursos públics. Com segueix:

 

I. Per a l’Edicte del 13-1-2020 pel qual es va fer pública la convocatòria d’un concurs per a la contractació d’una o diverses empreses de serveis de secretaria tècnica / organitzadora professional de congressos, els adjudicataris han resultat els següents:

Per al Lot 1 – Atenció als participants, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat PASS ANDORRA, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període febrer-desembre de 2020, per un import total de 80.000 €.

Per al Lot 2 – Disseny, condicionament i gestió d’espais, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat STORYTELLING Comunicació, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període febrer-desembre de 2020, per un import total de 65.000 €.

Per al Lot 3 – Disseny gràfic i maquetació, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat PIXEL Concepte, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període febrer-desembre de 2020, per un import total de 8.000 €.

 

II. Per a l’Edicte del 16-12-2019 pel qual es va fer pública la convocatòria d’un concurs per a la contractació d’una o diverses empreses de serveis d’agència de comunicació i premsa per a la Cimera Iberoamericana – Andorra 2020, els adjudicataris han resultat els següents:

Lot 1 – Pla estratègic de comunicació, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat AMT Comunicació, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import total de 59.000 €.

Lot 2 – Posicionament internacional, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat l’Agència de Notícies i Informació, S.A. (ANISA). La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import total de 57.800 €.

Lot 3 – Gestió de la comunicació de les reunions del calendari de la Cimera i coordinació global, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat l’Agència de Notícies i Informació, S.A. (ANISA). La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import total de 63.000 €.

Lot 4 –  Establiment de contractes de patrocini amb la Fundació, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat AMT Comunicació, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import del 15% sobre el valor dels patrocinis aportats a la Cimera.

 

III. Per a l’Edicte del 20-1-2020 pel qual es va fer pública la convocatòria d’un concurs per a la contractació d’una o diverses empreses de serveis de producció audiovisual (fotografia, realització de vídeo, producció creativa de vídeo), els adjudicataris han resultat els següents:

Lot 1 – Realització vídeo per a la documentació dels esdeveniments i actes de la Cimera Iberoamericana, les empreses adjudicatàries per a la prestació dels serveis han estat QuatreSisVuit i Qucut. Els contractes s’han establert de manera que els serveis es prestaran únicament durant la celebració de reunions i per un import de 1.100 € per dia de servei prestat.

Lot 2 – Realització fotogràfica per a la documentació dels esdeveniments i actes de la Cimera Iberoamericana, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat ART VISUAL. El contracte s’ha establert de manera que els serveis es prestaran únicament durant la celebració de reunions i per un import de 750 € per dia de servei prestat.

Lot 3 – Audiovisuals creatius, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat Retina Produccions. El contracte s’ha establert per a la producció de 15 càpsules audiovisuals creatives per un import de 750 € per càpsula.

 

IV. Per a l’Edicte del 16-12-2019 pel qual es va fer pública la convocatòria d’un concurs per a la contractació d’una empresa de serveis de manteniment de contingut de lloc web i de gestió i dinamització de xarxes socials per a la Cimera Iberoamericana – Andorra 2020, els adjudicataris han resultat els següents:

Lot 1 – Manteniment i actualització del lloc web, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat SISEGRAU, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import de 3.100 €.

Lot 2 – Gestió, manteniment i actualització de les xarxes socials, l’empresa adjudicatària per a la prestació dels serveis ha estat STORYTELLING Comunicació, S.L.U. La durada del contracte s’estableix per al període març-desembre de 2020, per un import de 10.000 €.